Scroll Top

IZVEDBA nadzora nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

20211214_093947

Inšpektorat je v tednu med 21.03. in 27.03. izvajal poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma na območju občin Bled in Bohinj.

Nadzor se je izvajal skupaj s PPIU (Policijsko postajo za izravnalne ukrepe) in FURS-om (Finančna uprava RS). Posebna pozornost je bila usmerjena na vodenje knjige gostov, poročanje in posredovanje podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranje, odvajanje in nakazovanje turistične in promocijske takse.

Ugotovljeno je bilo, da zavezanci v večini primerov dosledno upoštevajo zakonodajo. Potrebno pa je poudariti, da naj bodo zavezanci posebej pozorni na pravilnost vpisovanja posebnih znakov abecede (šumnikov in podobno), saj lahko zaradi nedoslednosti pride do napačnih podatkov v evidencah.