Scroll Top

IZVEDBA nadzora nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

20211214_093947

Inšpektorat bo med prvomajskimi prazniki izvajal poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma na območju občin Bled in Bohinj.

Nadzor bomo izvajali skupaj s PPIU (Policijsko postajo za izravnalne ukrepe) in FURS-om (Finančna uprava RS). Posebna pozornost bo usmerjena na vodenje knjige gostov, poročanje in posredovanje podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranje, odvajanje in nakazovanje turistične in promocijske takse, izdajanje računov ter delo in zaposlovanje na črno.