Scroll Top

nadzor nad spoštovanjem določil ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

IMG_20201014_101413

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki v tednu med 21.03. in 28.03.2022 na območju Občine Bled napoveduje poostren nadzor nad spoštovanjem določil Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled.

Nadzor bo usmerjen predvsem na pravilno odlaganje odpadkov na EKO otokih, odlaganju odpadkov na mestih, ki za to niso določena ter odlaganju odpadkov ob posodah ali zabojnikih.