Scroll Top

Beračenje na območju Bleda

beračenje

V četrtek, 23.06.2022 je občinsko redarstvo obravnavalo prijavo beračenja na območju Bleda in ukrepalo v skladu z zakonodajo.

 

Zakon o varstvu javnega reda in miru opredeljuje beračenje na javnem kraju kot prekršek zgolj, če je storjeno na vsiljiv ali žaljiv način. V 9. členu zakona  je zapisano: Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine, se kaznuje z globo 41,73 evra.

Prosjačenje za miloščino na način, da nekdo stoji z iztegnjeno roko, kleči ipd., ni prekršek, saj ne gre za aktivno dejanje zoper drugo osebo in zaradi tega tudi občinski redar nima zakonskih pooblastil za ukrepanje zoper te osebe. Beračenje pa postane prekršek, če kršitelj na vsiljiv ali žaljiv način nekoga nadleguje in zahteva, da mu izroči denar ali druge materialne dobrine.