Scroll Top

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi vožnje med železniško postajo in Veliko Zako

Nadzor avtodomi

Občinsko redarstvo je poostrilo nadzor nad spoštovanjem prepovedi vožnje avtodomov, avtobusov in tovornih vozil med železniško postajo in Veliko Zako. V primeru ugotovljenih kršitev občinski redarji ukrepajo skladno s predpisi.