Scroll Top

Porast kršitev nedovoljenega kampiranja

287688294_118722450854015_4471192112143068302_n

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2022 beleži porast kršitev nedovoljenega kampiranja glede na isto obdobje lani. V letošnjem letu je bilo v zvezi s tem uvedenih 26 prekrškovnih postopkov na Bledu (lani 2) in 13 v Bohinju (lani 7).

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20 – v nadaljevanju Zakon) v 18. členu določa, da kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev ( 83,46 evra).