Scroll Top

Občinski redarji z novimi uniformami

286980744_116707544388839_2152143391728130606_n
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki so prejeli nove uniforme, ki jim bodo nudile več udobja, lažjo gibljivost in višjo stopnjo varnosti. Spremembe
tehničnih specifikacij v okviru sprejetega Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev so podlaga za spreminjanje določnih delov krojev uniform, barvnih kombinacij in odsevnih elementov. Dobavitelj in proizvajalec novih uniform je slovensko podjetje Prevent & Deloza iz Celja.