Scroll Top

Parkiranje na obali Bohinjskega jezera

Obala BJ

V sredo, 18.05.2022 je občinsko redarstvo obravnavalo kršitelja, ki je parkiral vozilo na obali Bohinjskega jezera. V kolikor je vozilo parkirano izven parkirišč in drugih za to določenih mestih, gre za prekršek po Odloku o prometnem režimu občine Bohinj (Uradni vestnik st. 1-2020, 5/2021, 3/2022), za katerega je predpisana globa 200 EUR.