Scroll Top

kršitev Odloka o javnem redu in miru v občini Bled

20220518_165619

Dne 19.5.2022 sta dežurna redarja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki v parku ob Blejskem jezeru zaznala kršitev Odloka o javnem redu in miru v občini Bled. 

Kršitelj je imel na javni zeleni površini postavljene mizice in drugo opremo. Za tovrstno dejanje ni imel ustreznega soglasja občine Bled. Občinski odlok namreč v 11. točki, 2. odstavka, 6.člena določa, da »Zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki predstavlja javno dobro je prepovedano: postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine, razen s soglasjem občine.« Dežurna redarja sta na kraju kršitelju izdala plačilni nalog z globo 200€.