Scroll Top

Poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

20211116_095653

MIR napoveduje poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma med 14.12. in 31.12.2021.

Aktivnosti se bodo izvajale skupaj s PPIU (Policijsko postajo za izravnalne  ukrepe) in FURS (Finančna uprava RS).  Nadzori bodo usmerjeni na vodenje knjige gostov, poročanje in posredovanje podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranje, odvajanje in nakazovanje turistične in promocijske takse, izdajanje računov ter delo in zaposlovanje na črno.