Scroll Top

Poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

20211116_095653

MIR je skupaj s Policijsko postajo za izravnalne ukrepe (PPIU) izvajal poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Posebna pozornost je bila namenjena vodenju knjige gostov, poročanju in posredovanju podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranju, odvajanju in  nakazovanju turistične in promocijske takse. Tekom nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanci v veliki večini primerov spoštujejo določila navedenih predpisov, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa so bili uvedeni ustrezni postopki. S poostrenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v naslednjih mesecih, zlasti v času počitnic.