Scroll Top

Poostren nadzor na cesti Bled – Piškovca – Breg

Piškovca_01_naslovna_07.08.2022

Občinski redarji izvajajo poostren nadzor na cesti Bled – Piškovca – Breg, kjer je prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen za prebivalce občine Bled in občine Žirovnica. V zadnjem času je cesta precej obremenjena s prometom, saj jo uporabljajo številni turisti