Scroll Top

Padec kolesarke z otrokom v Veliki Zaki

Nesreča kolesarke Velika Zaka 10.07.2022

Občinska redarja sta v nedeljo, 10.07.2022 nudila prvo pomoč kolesarki z otrokom po padcu s kolesom v Veliki Zaki na Bledu.