Scroll Top

Izvajanje nadzora nedovoljenega kampiranja

20220329_075549

V torek, 29. marca, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki, na obali Bohinjskega jezera pri izlivu Savice v jezero zaznali nepravilno parkirano vozilo. Ugotovljeno je bilo, da so osebe tam kampirale. Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč v 18. členu določa, da je: »kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika« prepovedano. Na podlagi vseh dejstev in okoliščin, so dežurni redarji kršiteljema izdali plačilni nalog.

Občani, ki zaznajo tovrstne kršitve, lahko o tem obvestijo redarstvo preko SMS sporočila. Sporočilo naj vsebuje fotografijo in kraj kršitve.

Dežurni redar občine Bohinj: 041 716 947

Dežurni redar občine Bled: 041 526 698