Scroll Top

Nedovoljeno kampiranje

IMG_1729

Občinski redarji so 20.01.2022 zaznali nedovoljeno kampiranje na območju Male Zake in dvema kršiteljema izdali plačilna naloga.