Scroll Top

Poostren nadzor kampiranja na območju Bleda in Bohinja

Kampiranje

V tednu od 12. do 18.07.2021 bo MIR izvajal poostren nadzor kampiranja na območju Bleda in Bohinja.

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) v 18. členu določa, da kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 20.000 tolarjev.