Scroll Top

Preventivne aktivnosti na področju kampiranja

Kampiranje_preventiva_1_24.07.2022
Občinsko redarstvo vsak dan med 19. in 22. uro izvaja preventivne aktivnosti na področju kampiranja. Redarji obiskovalce seznanjajo, da prenočevanje z avtodomi in ostalimi vozili dovoljeno le v kampih in na parkiriščih za avtodome, ter da je šotorjenje in bivakiranje dovoljeno le v kampih. Potencialnim kršiteljem razdelijo letake s pravili obnašanja, ki jih je pripravil Turizem Bohinj.