Scroll Top

Gradbena dela

building-demolition-excavator-with-long-mechanical-arm-destruction-house-heavy-machinery-hydraulic-construction-equipment_519469-6987

MIR obvešča občane, da je v občini Bled v času poletne turistične sezone brez predhodnega soglasja občinske uprave prepovedano izvajati gradbena dela, kot to določa Odlok o javnem redu in miru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, s spremembami). Globa za navedeni prekršek znaša 200,00 EUR za posameznika in 1.000,00 EUR za pravno oseba ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.