Scroll Top

Nadzor s policijsko postajo za izravnalne ukrepe

IMG_2420001

MIR v času poletne sezone vsakodnevno izvaja nadzore, ki so usmerjeni na vodenje knjige gostov, poročanje in posredovanje podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranje, odvajanje in nakazovanje turistične in promocijske takse, kot to določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Tokrat smo bili na terenu skupaj s PPIU (Policijsko postajo za izravnalne  ukrepe).

 

Ugotavljamo, da zavezanci v večini primerov upoštevajo predpisano zakonodajo, vendar opozarjamo na natančno vpisovanje podatkov. Z nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje.