Scroll Top

Nepravilno ločevanje odpadkov

Inked20220601_101621_LI

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki redno izvaja poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov in EKO otoki. Nadzor je osredotočen predvsem na pravilno odlaganje odpadkov na  EKO otokih ter pravilno ločevanje komunalnih odpadkov v posodah, ki jih uporabniki prepuščajo na prevzemnih mestih.

 

Ugotovili smo, da kljub ozaveščanju uporabnikov na pravilno ločevanje odpadkov, do kršitev še vedno prihaja. Uporabniki v posodah prepuščajo najrazličnejše odpadke, ki tja ne sodijo, poleg tega pa se v zabojnikih znajdejo tudi dokumenti z osebnimi podatki. Zoper kršitelje bodo uvedeni ustrezni postopki.

 

Z nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje.