Scroll Top

poostren nadzor javnega reda in mira

JRM2

Občinsko redarstvo je v preteklem vikendu izvajalo poostren nadzor javnega reda in mira, predvsem na parkovnih površinah med Grajskim kopališčem in hotelom Toplice. Ugotovljenih je bilo 67 kršitev.

Odlok o javnem redu in miru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, 20/2016) določa, da je zaradi ogrožanj, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki predstavlja javno dobro je prepovedano hoditi po javnih zelenih površinah ob jezeru izven dovoljenih in urejenih javnih poti ter na njih ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. senčnike, če se s tem uničuje zaraščenost ali povzroča erozija. Za kršitelje je predpisana globa 200 EUR.