Scroll Top

IZVEDBA nadzora nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

Nadzor PPIU

MIR je skupaj s PPIU (Policijsko postajo za izravnalne ukrepe) izvajal skupni nadzor, ki je bil usmerjen zlasti na vodenje knjige gostov, poročanje in posredovanje podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranje, odvajanje in nakazovanje turistične in promocijske takse, kot to določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

 

Ugotovljeno je bilo, da zavezanci v večini primerov dosledno upoštevajo zakonodajo. Posebej pa jih opozarjamo, da naj pravilno in natančno vpisujejo posebne znake abecede (šumnike in podobno), saj lahko zaradi nedoslednosti pride do napačnih podatkov v evidencah.