Scroll Top

poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov in EKO otoki

IMG_20201014_101536

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki je v preteklem mesecu izvedel poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov in EKO otoki. Nadzor je bil osredotočen predvsem na pravilno odlaganje odpadkov na  EKO otokih, odlaganju odpadkov na mestih, ki za to niso določena ter odlaganju odpadkov ob posodah ali zabojnikih.

 

Nadzor EKO otokov se je izvajal vsakodnevno v okviru rednih nalog redarstva in inšpektorata, na območjih vseh treh občin ustanoviteljic. Izdanih je bilo 9 opozoril. Ugotovljeni sta bili dve odlagališči odpadkov na mestih, ki za to niso določena.

 

Na lokaciji EKO otok Ulica Jule Vovk Molnar je bil dne 20.4.2022 opravljen nadzor nad odlaganjem odpadkov v posodah za ločeno zbiranje frakcij. Pri pregledu vsebine posameznih zabojnikov za prepuščanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov je bilo ugotovljeno, da so v posodah za papir in karton ter steklo odpadki pravilno prepuščeni. Pri pregledu zabojnikov za mešano embalažo pa je bilo ugotovljenih več nepravilnosti. V zabojnikih so bili odloženi biološki odpadki, steklovina, kartonske škatle, oblačila ter večja količina igrač. V dveh vrečah so bili najdeni dokumenti z naslovi izvirnih povzročiteljev nepravilno prepuščenih frakcij odpadkov, zoper katere je bil uveden prekrškovni postopek.

 

S podobnimi akcijami bomo nadaljevali tudi v prihajajočih mesecih.