Scroll Top

Poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma

image000000007

MIR v času med 08.07.2021 in 15.07.2021 napoveduje poostren nadzor nad spoštovanjem Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Nadzore bomo opravljali skupaj s Policijsko postajo za izravnalne ukrepe (PPIU). Posebna pozornost bo namenjena vodenju knjige gostov, poročanju in posredovanju podatkov po Zakonu o prijavi prebivališča ter pobiranju, odvajanju in  nakazovanju turistične in promocijske takse.